Zoveel verdient een Europees parlementslid

Vandaag vond de eerste vergadering van het nieuwe Europees Parlement plaats. In het Europees Parlement zetelen 751 parlementsleden, waarvan 21 Belgen. Maar hoeveel verdient zo'n Europees parlementslid?

Alle Europese parlementsleden ontvangen maandelijks een basisloon van 6.824,85 euro én een vergoeding voor personeels-, kantoor en administratiekosten van 4.513 euro. Daarbovenop krijgen zij nog verschillende andere vergoedingen. Zo krijgen ze naast de terugbetaling van hun reële reiskosten ook nog een extra forfaitere vergoeding voor onder meer bagage- en reserveringskosten. Voor andere officiële taken buiten de eigen lidstaat kunnen zij jaarlijks een verplaatsingsvergoeding van maximum 4.454,00 euro krijgen.

Voor elke vergadering van het Europese Parlement dat de parlementsleden bijwonen strijken ze maar liefst 320 euro extra op. Andere vergaderingen buiten de EU brengen 160 euro per dag op.

Daarnaast kan elk Europarlementslid gebruik maken van kantoorruimtes en wagens in Brussel en Straatsburg en worden zelfs de medische kosten van een Europees Parlementslid voor twee derden terugbetaald.

Aan het einde van hun mandaat hebben de parlementsleden gedurende twee jaar recht op een overbruggingsvergoeding die gelijk is aan hun maandloon.