Gemeenteraad Linkebeek stelt burgemeester aan

De gemeenteraad van Linkebeek heeft in een geheime stemming Yves Ghequière (Link@Venir) aangesteld als aangewezen burgemeester, zoals de regels het voorschrijven. Toch moet Vlaams minister Homans nog over zijn benoeming beslissen. Ghequière kreeg de steun van negen van de vijftien verkozenen. Naast de zeven verkozenen van zijn eigen lijst stemden ook twee van de drie raadsleden van Activ' voor hem.

Net voor de stemming vroeg Damien Thiéry (Ensemble Linkebeek Samen) zowel aan Yves Ghequière als aan Roel Leemans (Activ') naar hun standpunt over de taal waarin het gemeentebestuur bij de parlementsverkiezingen dit voorjaar de oproepingsbrieven moet opsturen. Beiden schaarden zich achter het standpunt dat de Raad van State tot dusver in twee arresten heeft ingenomen: dat het voor Franstaligen voldoende is om één keer om de vier jaar aan het gemeentebestuur te laten weten dat ze de documenten in hun taal willen ontvangen.

Communautaire
Volgens de Vlaamse decreten moet dit telkens opnieuw gebeuren. Roel Leemans liet in zijn antwoord echter ook duidelijk verstaan dat wat Activ' betreft het communautaire geen thema meer wordt in de Linkebeekse gemeenteraad, maar de focus volledig zal liggen op goed bestuur.

Ook Yves Ghequière zei na afloop van de gemeenteraad dat hij deze legislatuur vanuit het gemeentebestuur geen communautaire provocaties meer wil, wat niet wegneemt dat hij de rechten van Franstaligen zal verdedigen als deze in het gedrang komen. Mitra De Kempeneer, de verkozene van Activ' die de burgemeestervoordracht niet ondertekende, wees er tijdens de raadszitting echter op dat er geen enkele garantie is dat het communautaire de Linkebeekse politiek toch niet opnieuw zal domineren.

Schepen
Tijdens de raadszitting legden Yves Ghequière, Mariette Wennmacher (Link@Venir) en Damien Thiery (Ensemble Linkebeek Samen) de eed af als schepen. Door de rechtstreekse verkiezing van schepenen in faciliteitengemeenten heeft Link@Venir in het college recht op twee schepenen en ELS één.

Van zodra Yves Ghequière benoemd is als burgemeester kan Linkebeek nog een derde schepen aanstellen. Dat wordt Marco Schetgen (Link@Venir). Naar de politieraad van de zone Rode stuurt Linkebeek Mariette Wenmacher, Cedric Letier (Link@Venir) en Damien Thiery (ELS). Als gemeenteraadsvoorzitter werd de voordracht van Roel Leemans (Activ') bevestigd.