VERDUIDELIJKING VTM NIEUWS 26/08/2019

In onze uitzending van maandag 26/08/2019 hebben we een reportage gebracht over 'de eerste dode door gebruik van een e-sigaret'. We hebben veel reacties ontvangen en daarom nog wat meer verduidelijking. 

Het dodelijke slachtoffer in het Amerikaanse Illinois leed aan een longziekte met symptomen die gelijk zijn aan die bij nog bijna 200 andere patiënten, verspreid over 22 staten in de VS. De precieze oorzaak van de 'mysterieuze' maar dodelijke longziekte van het slachtoffer is (nog) niet bekend, maar ook alle gevallen van de andere patiënten met dezelfde symptomen blijken wel telkens gelinkt aan het gebruik van THC (tetrahydrocannabinol), de psychoactieve stof in cannabis. De meeste, zo niet alle betrokken patiënten lijken die stof ook gebruikt te hebben in de e-sigaret. 

De Amerikaanse gezondheidsdiensten CDC (Centres for Disease Control and Prevention) onderzoeken nog hoe alles precies in elkaar zit, maar laten wel weten dat "deze longziekte in elk geval veroorzaakt is door e-sigaretten die cannabis of andere synthetische drugs bevatten". De THC werd ofwel illegaal toegevoegd door de gebruiker, of soms ook toegevoegd in Amerikaanse staten waar de verkoop van stoffen met cannabinoïden toegelaten is. Die stoffen zijn ook online beschikbaar. 

Gebruikers vullen de e-sigaret zelf met producten. En dat kan met legale en dus gecontroleerde producten (bij ons wordt een en ander normaal gecontroleerd door zowel de FOD Economie als door het Antigifcentrum), of met illegale stoffen die vaak ook online beschikbaar zijn. 

In elk geval wijzen longspecialisten er op dat de e-sigaret nooit een 'gezond' alternatief kan zijn voor de klassieke sigaret omdat ook het vape-systeem gebruik maakt van hoge temperaturen voor het verbranden van chemicaliën, die in de longen terecht komen.  

Rechtzetting VTM NIEUWS 24/06/2019
In onze uitzending van 24/06/2019 hebben we het verhaal gebracht over de Vlaamse energieregulator VREG die naar het grondwettelijk Hof stapt omdat hij de regeling rond de digitale meter voor eigenaars van zonnepanelen discriminerend vindt. 

We hebben daarin ook gezegd dat "de kans bestaat dat die (digitale meters) moeten worden teruggehaald, als het Grondwettelijk Hof de regeling nietig verklaart". Dat klopt niet. Zo verandert er voor eigenaars van zonnepanelen op korte termijn niets - wat het Grondwettelijk Hof ook beslist. De VREG kiest daar voor een (kortere) overgangsregeling, en voegt zich met andere woorden naar het decreet. 

We willen ons verontschuldigen voor het gebrek aan nuance en de onrust die we bij bepaalde betrokkenen hebben veroorzaakt.  

VERDUIDELIJKING VTM NIEUWS 10/04/2019

We hebben in onze uitzending van 10/04/2019, 19u een reportage gebracht over de medische noodtoestand die burgemeester De Blasio van New York heeft uitgeroepen in bepaalde wijken van Brooklyn. New York kampt met de grootste mazelenuitbraak sinds 1991, vooral in de orthodox-joodse gemeenschappen in Williamsburg en Rockland County, die relatief veel niet-gevaccineerden tellen. De meeste leiders van de gemeenschap zijn er voorstander van inenten, maar er is ook een harde kern van 'anti-vaxxers' die er stevige voet aan de grond heeft gekregen met alle gevolgen vandien. In Williamsburg zijn sinds oktober al zeker 285 gevallen geteld, waardoor De Blasio vaccinatie nu verplicht in de getroffen wijken. 

Om te verduidelijken dat het 'anti-vaxxers'-probleem zich niet alleen in New York stelt, en ook niet louter beperkt blijft tot groepen in sommige geloofsgemeenschappen, hebben we aan de reportage over New York een tweede reportage gekoppeld over de problematiek bij ons. Daarin kwam arts Kris Gaublomme aan het woord, een notoir tegenstander van inenting tegen mazelen. Hij deed in onze reportage zeer controversiële uitspraken over de volgens hem schadelijke gevolgen van vaccinatie. Die uitspraken werden in dezelfde reportage meteen met kracht tegengesproken door viroloog Prof. Dr. Marc Van Ranst, die benadrukt dat het vaccin tegen mazelen veilig en efficiënt is. 

Na de reportage werd er vanuit medisch-wetenschappelijke hoek, en ook door minister van Volksgezondheid Maggie De Block, zelf arts, meteen met grote verontwaardiging gereageerd op de uitspraken van Gaublomme in de reportage. Het staat namelijk wetenschappelijk buiten kijf dat een vaccin tegen mazelen zeer zinvol en zonder gevaar is. Er werd ons verweten op een onverantwoorde manier Gaublomme een forum te hebben geboden. 

Onze bedoeling was goed, maar we geven toe dat we dit verkeerd hebben aangepakt. Door de reportage in een woord-wederwoord-vorm te brengen zonder extra wetenschappelijke duiding werd de reportage 'neutraal'. In wetenschappelijk aangetoonde kwesties kan je niet neutraal mensen aan het woord laten, maar moet je hen confronteren met de feiten en de wetenschap. Dat hebben we hier niet tot onvoldoende gedaan. Tegelijk werd Kris Gaublomme ook te 'neutraal' opgevoerd. Zo hadden we expliciet moeten melden dat hij een vzw heeft opgericht die zowat alle vaccins tegen kinderziektes afraadt. Er is nochtans wetenschappelijk aangetoond dat die vaccins veilig zijn, ernstige nevenwerkingen uiterst zeldzaam zijn en dat een dodelijke ziekte als mazelen uiteindelijk kan uitgeroeid worden dankzij volgehouden vaccinatiecampagnes. 

RECHTZETTING VTM NIEUWS 31/03/2019

We verontschuldigen ons bij de vzw Canifed over de reportage in onze uitzending van 31/03/2019 over het bezoek van prins Laurent en zijn Stichting aan het initiatief van Canifed, waarbij honden van kansarmen gratis verzorgd werden in het hondenkapsalon Chez Capone in Elsene.

In de reportage werd gezegd dat de Stichting Prins Laurent het initiatief financierde. En dat klopt niet. Canifed werkte die dag volledig met vrijwilligers. Het spijt ons als VTM NIEUWS de organisatie en de vrijwilligers daarmee onrecht aandeed en de vrijwillige medewerkers heeft gekwetst.

De vzw betreurt ook dat ze zelf niet in de reportage aan bod kwam. Canifed zet zich in voor het welzijn van honden met professionelen en vrijwilligers, hoofdzakelijk in Brussel en Wallonië. Vooral voor kansarmen die weinig middelen hebben en voor wie hun huisdier zeer veel betekent. Canifed helpt hen met de verzorging en de opvoeding van hun huisdier.

Canifed betreurt ook dat de reportage deels gaat over de problematiek rond de verdwenen Libische gelden waarbij ook prins Laurent betrokken is. Gezien de actualiteitswaarde van die zaak en het feit dat de betrokken ministers zich twee dagen eerder in het parlement hadden moeten verantwoorden hiervoor, had de reactie van de prins hierover nieuwswaarde. Daarom ging de reportage ook deels over die kwestie. Het spijt ons dat daardoor het initiatief van Canifed minder aandacht kreeg dan het verdiende.

RECHTZETTING VTM NIEUWS WEBSITE 25/02/2019

In onze nieuwsuitzending van 25/02/2019 hebben we een reportage gebracht over een vechtpartij met jongeren bij een schoolpoort in Lokeren. In het geschreven artikel bij de reportage op deze website is een zware fout geslopen. 

Er werd verkeerdelijk geschreven dat de feiten zich afspeelden bij de schoolpoort van het VTI in Lokeren. Dat was niet correct. Het ging om het KTA of Koninklijk Technisch Atheneum, en dus niet om het VTI. 

We willen ons voor deze fout uitdrukkelijk verontschuldigen bij het VTI, VLOT!-vzw, het personeel, de leerlingen en hun ouders. 

Nieuws (08/01) gestolen autopsieverslagen: daarom brachten we het

Waarom wij het nieuws over de gestolen autopsieverslagen van de slachtoffers van de aanslag van 22 maart 2016 in het VTM NIEUWS van 8 januari om 19u brachten.

Op dinsdag 8 januari brachten wij het nieuws dat er een diefstal van een harde schijf had plaatsgevonden in het kabinet van de wetsdokters in het parketgebouw van Brussel. Op die harde schijf staan de autopsiegegevens van de slachtoffers van de aanslag in ons land op 22 maart.

Die informatie was bevestigd aan onze redactie. We hebben het parket dan op maandagnamiddag 7 januari om een reactie gevraagd. Dinsdag hebben we die vraag herhaald, met de melding dat we het nieuws zouden brengen. Toen heeft het parket ons gevraagd een dag te wachten tot alle nabestaanden waren ingelicht.

We hebben dat overwogen, want we hebben natuurlijk alle begrip voor het leed van de slachtoffers en hun nabestaanden. Maar we stelden ook vast dat de diefstal al dateerde van donderdag 3 januari. Met andere woorden: het parket was op vrijdag 4 januari al op de hoogte maar intussen was nog geen enkele familie op de hoogte gebracht. Het leek ons dan ook niet realistisch dat het parket dat in het tijdsbestek dat het ons voorstelde alsnog zou doen.

Trouwens, ook nadat we het parket dinsdag voor de tweede keer hadden gecontacteerd, kozen we ervoor om het nieuws niet onmiddellijk (online of via de radio) te lossen – wat we in normale omstandigheden wel zouden doen. Zo gaven we het parket alsnog de tijd om de betrokkenen te informeren.

We hebben het nieuws dus wel degelijk op een weloverwogen manier en volgens een bewuste, redelijke timing gebracht. Wij vinden het trouwens onze journalistieke taak om maatschappelijk relevante en belangrijke informatie op een correcte, weloverwogen manier te onthullen en te delen met het grote publiek.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 11/12/2018

In ons studiogesprek van gisteravond met Theo Francken, verwees Stef naar een passage in het boek van Theo Francken ‘Continent zonder grens’ over Marrakesh op pagina 226.

Op die pagina staat letterlijk: “Dat maakt dat akkoorden sluiten via fluwelen diplomatie, zoals nagestreefd op de EU-Afrika-toppen in Cotonou, Valetta en recent ook Marrakesh, een quasi onmogelijke oefening is. Er zal weliswaar een wollige tekst op papier gezet kunnen worden maar die zal niet bindend zijn (…)”.

Theo Francken wees erop dat het in deze passage gaat over de “Verklaring van Marrakesh die is aangenomen in mei” en niet om  het zogenaamde ‘Compact van Marrakesh’, waar op dit moment zoveel over te doen is. Wij willen dat bij deze graag rechtzetten.  

RECHTZETTING 13/11/2018

In aflevering 4 van 'Succesrijk! Topondernemers in Vlaanderen' kreeg Prof. Dr. Gwen Swennen, de functietitel: 'plastisch chirurg'.

Prof. Swennen wijst er ons op dat 'maxillofaciale chirurg' of 'aangezichtschirurg' de correcte functietitel is. Wij willen ons uitdrukkelijk verontschuldigen voor deze verwarring.

RECHTZETTING VTM NIEUWS 11/11/2018

In onze nieuwsuitzending van zondag 11/11/2018 hebben we een kort bericht gebracht over het pleidooi van vrouwenorganisatie Furia voor specifieke #MeToo-cao's, aangepast aan de sector.

Bij het bericht werd archiefbeeld gebruikt dat totaal niet gelieerd is aan de inhoud van het verhaal. Zo kwam onterecht ook een naai-atelier van het bedrijf Alsico in beeld. Er was geen journalistiek verantwoorde reden om net deze beelden te gebruiken in deze context. We willen ons dan ook oprecht verontschuldigen bij het bedrijf en de betrokken werkneemster.

VERDUIDELIJKING VTM NIEUWS 24/09/2018

Op 24/09/2018 hebben we een korte reportage gebracht over de bevalling van een vrouw op de pechstrook van de R4. Uit de reportage zou kunnen begrepen worden dat de bevalling op 22/09 onderweg goed is verlopen door hulp van de lokale ambulanciers van de Dienst 112 Lochristi. 

De collega’s van de MUG, die ook ter plaatse kwamen, wijzen er op dat – “met alle respect voor de lokale collega’s” – zij de interventie en bevalling hebben gedaan. MUG-verpleegkundige Davy Bracke laat het volgende weten: “Wij kwamen samen met de ziekenwagen van Lochristi aan bij de woning van het gezin. Na een eerste kort klinisch onderzoek door de MUG-arts besloten we snel te vertrekken naar het ziekenhuis. Maar kort na vertrek, op de R4, gaf de moeder aan dat de baby zou geboren worden. We lieten de ziekenwagen onmiddellijk stoppen op de pechstrook”. 

De MUG-arts en -verpleegkundige brachten daar samen met de mama het kindje op de wereld. "Meteen zowel voor de spoedarts als voor mezelf de eerste bevalling die we deden", zegt de verpleegkundige. "We zijn daar bijzonder fier op".

Nicholas Lataire antwoordt

VTM NIEUWS probeert u elke dag, drie keer, op televisie zo volledig mogelijk te informeren. Om dat te doen moeten we soms keuzes maken. Waarom krijgen bepaalde onderwerpen extra aandacht? Waarom haalt een nieuwsfeit onze uitzendingen niet? Op deze pagina neemt hoofdredacteur Nicholas Lataire de tijd om op uw vragen te antwoorden, en om zich indien nodig te verantwoorden. Als we ergens in de VTM NIEUWS-uitzendingen een fout maakten, dan zetten we die hier recht. Tegelijk is VTM NIEUWS veel meer dan alleen maar televisie en brengen we online de klok rond nieuws. Ook hier zetten we vanzelfsprekend recht waar en wanneer nodig.