Homans: "Taalregisters komen er niet"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft de beslissingen van de faciliteitengemeenten over het aanleggen van een taalregister vernietigd. "Deze beslissingen zijn in strijd met de grondwet, de taalwetgeving en de omzendbrieven", aldus Homans.

In verschillende faciliteitengemeenten rond Brussel hebben de inwoners brieven gekregen waarin ze kunnen aangeven dat ze hun documenten de komende vier jaar in het Frans willen ontvangen. Aan Vlaamse kant werd dat voorstel gezien als een aantasting van de intussen beruchte omzendbrief-Peeters. Die bepaalt namelijk dat als Franstaligen in Vlaanderen een document in het Frans willen ontvangen, ze dat elke keer opnieuw moeten aanvragen.

Raad Van State
De faciliteitengemeenten baseren zich voor hun beslissing op een arrest van de Raad van State. Dat zei namelijk dat Franstalige inwoners van faciliteitengemeenten slechts om de vier jaar hun taalvoorkeur moeten bevestigen. Vlaanderen besliste om dat arrest beperkend te interpreteren.

Taalregisters
Vlaams minister Homans heeft de beslissingen van de betrokken gemeentebesturen intussen opgevraagd. "Van 5 gemeenten heb ik die ontvangen. Het gaat om Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Wemmel, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Het gemeentebestuur van Kraainem moet de beslissing nog bezorgen".

Voor de N-VA-minister is de zaak duidelijk. Zij noemt het aanleggen van dergelijke taalregisters, waarin de taalvoorkeur van elke burger wordt bijgehouden, onwettig. Een oordeel dat Geert Bourgeois zeven jaar geleden eigenlijk ook al velde.

Omzendbrief
"De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied. Dat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren en dat alle communicatie per definitie in eerste instantie in het Nederlands moet gebeuren", aldus Homans.

"Het aanleggen van een taalregister is onwettig en mag dus ook niet gebruikt worden. Ik zal daar dan ook streng op toezien. Faciliteiten hebben, betekent niet dat men de taalwetgeving, de omzendbrieven en de grondwet gewoon naast zich mag neerleggen."